Anonymous said:
Good Youtuber singers?  

Jesse Barrera and Gabe Bondoc are my YouTube loves ♥ I also really like Jeremy Passion, AJ Rafael, JR Aquino, Tori Kelly, and Sam Tsui.


"Bucket list namin ni Kathryn yung first time puntahan ang isang lugar na mag-kasama kami." - DJ